ورود کاربراننظرسنجی

نظر شما در مورد عملکرد دهیاری؟
 

پیوندها
اوقات شرعیهواشناسی


معرفی شورا

معرفی اعضای شورای اسلامی روستا

معرفی اعضای شورای اسلامی روستا :

مهدي زارع" ریاست شورای اسلامی گلحصار "

أمير ايزد بپناهي " نایب رئیس شورای اسلامی گلحصار"

علي اكبر قدرتي "منشی شورای اسلامی گلحصار "

زهرا عليمحمدي "منشی شورای اسلامی گلحصارو عضو شوراي إسلامي بخش كهريزك "

حميد قشقايي "منشی شورای اسلامی گلحصار "