ورود کاربراننظرسنجی

نظر شما در مورد عملکرد دهیاری؟
 

پیوندها
اوقات شرعیهواشناسی


معرفی شورا

معرفی اعضای شورای اسلامی روستا

معرفی اعضای شورای اسلامی روستا :

حمید قشقایی " ریاست شورای اسلامی گلحصار "

مهدی نظری " نایب رئیس شورای اسلامی گلحصار"

محسن خابجونی "منشی شورای اسلامی گلحصار "

زهرا عرب کرمانی"منشی شورای اسلامی گلحصار "

قاسم عرب کرمانی "منشی شورای اسلامی گلحصار "