ورود کاربراننظرسنجی

نظر شما در مورد عملکرد دهیاری؟
 

پیوندها
اوقات شرعیهواشناسی


فنی و عمرانی

ساخت پل در کارگاه جوشکاری توسط پرسنل دهیاری

ساخت پل در کارگاه جوشکاری توسط پرسنل دهیاری

 

تعویض لامپ معابر و سرعت گیر

تعویض لامپ معابر و سرعت گیر

 

شن ریزی وگذاشتن پل جهت رفاه شهروندان در بازار روز

شن ریزی وگذاشتن پل جهت رفاه شهروندان در بازار روز

 

جمع آوری نخالهای اطراف مسکن مهر و رفاهی

جمع آوری نخالهای اطراف مسکن مهر و رفاهی

 

اداره برق درحال اصلاح کابلهای قطع شده

اداره برق درحال اصلاح کابلهای قطع شده


 
مطالب بیشتر...