ورود کاربراننظرسنجی

نظر شما در مورد عملکرد دهیاری؟
 

پیوندها
اوقات شرعیهواشناسی


جشنواره ورزشی

اين جشنواره بامساعدت و همكاري شورا و دهياري   گلحصار و به همت  خانم رمضاني مسئول ورزش بانوان گلحصار و مسئول هيّئت إجرايي ورزش هاي  روستايي و بومي محلي شهرستان ري   و با حضور  اعضاء محترم شوراي گلحصار ، سرپرست محترم دهياري ، رييس و اعضاء محترم شوراي شهر باقر شهر ، رييس اداره ورزش و جوانان باقرشهر ، نائب رييس هيّئت ورزش هاي  بومي محلي كهريزك و باقر شهر ،نائب رييس فدراسيون بسكتبال شهرستان ري در گلحصار برگزار گرديد.