ورود کاربراننظرسنجی

نظر شما در مورد عملکرد دهیاری؟
 

پیوندها
اوقات شرعیهواشناسی


جمع آوری تیرهای برق مزاحم در مجتمع یاس و خیابان شهدا

 جهت تسهیل در عبور ومرور اهالی محترم گلحصار تیرهای برق مزاحم در مجتمع یاس و ابتدای خیابان شهدا جمع آوری گردید.