ورود کاربراننظرسنجی

نظر شما در مورد عملکرد دهیاری؟
 

پیوندها
اوقات شرعیهواشناسی


بهسازی میدان بسیج گلحصار

در راستای زیبا سازی بصری در گلحصار میدان بسیج با تعویض جداول و سنگ فرش دور میدان بهسازی و زیبا سازی گردید.