ورود کاربراننظرسنجی

نظر شما در مورد عملکرد دهیاری؟
 

پیوندها
اوقات شرعیهواشناسی


برگزاری جلسه بررسی وضعیت حمل ونقل عمومی گلحصار

این جلسه باحضور جناب آقای کوکبی مدیر محترم سامانه 6 اتوبوسرانی ، مهندس قدیری دهیار ، اعضای شورای اسلامی و نمایندگان خطوط تاکسیرانی و اتوبوسرانی گلحصار برگزار گردید و تصمیماتی در راستای بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی روستا اتخاذ گردید.