مسئولین
رمضانی

مسعود قشقایی

مسعود قشقایی سرپرست دهیاری گلحصار کارمند دهیاری گلحصار از سال 93 الی 96 سرپرست دهیاری گلحصار96 الی 97، 98 الی99

ادامه مطلب »
مسئولین
رمضانی

علی اکبر قدرتی

علی اکبر قدرتی رئیس شورای اسلامی گلحصار خزانه دار شورای اسلامی گلحصار سال 96-نایب رییس شورای اسلامی گلحصار سال 97 و 98 – رئیس شورای

ادامه مطلب »
مسئولین
رمضانی

امیر ایزد پناهی

امیر ایزد پناهی عضو شورای اسلامی(دوره پنجم) تحصیلات: دیپلم سوابق: -عضو شورای اسلامی (دوره ی سوم) -عضو هیئت امنای مسجد صاحب الزمان (عج)

ادامه مطلب »
مسئولین
رمضانی

مهدی زارع ابراهیم آبادی

    مهدی زارع ابراهیم آبادی برادر شهید والا مقام عباسعلی زارع ابراهیم آبادی -عضو شورای اسلامی(دوره ی پنجم) -رییس شورای اسلامی از سال 1396

ادامه مطلب »