اجتماعی
رمضانی

دیدار فرمانده حوزه ۴۵۳امام هادی(ع) با اعضای شورای اسلامی و سرپرست دهیاری گلحصار

دیدار فرمانده حوزه ۴۵۳امام هادی(ع) با اعضای شورای اسلامی و سرپرست دهیاری گلحصار به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و دهیاری گلحصار؛ فرمانده حوزه ۴۵۴امام

ادامه مطلب »
اخبار روستا
رمضانی

زنگ شکوفه ها همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، با رعایت پروتکل های بهداشتی در مدرسه ۱۲ بهمن گلحصار به صدا درآمد.

نواخته شدن زنگ شکوفه ها در مدرسه ۱۲ بهمن گلحصار 🔸 زنگ شکوفه ها همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، با رعایت پروتکل های بهداشتی

ادامه مطلب »