بازدید پلیس راهور کشور از راه‌های مواصلاتی منطقه و جاده پرحادثه گلحصار به بهشتی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و دهیاری گلحصار؛ سرهنگ خادم رییس پلیس راهور کشوراز راههای مواصلاتی منطقه و جاده پر حادثه گلحصار به بهشتی بازدید بعمل آورد.
باقری مطلق، ایزدپناهی و موسوی، رییس و اعضای شورای اسلامی روستای گلحصار در این بازدید مشکلات و موانع این راه مواصلاتی را مطرح نمودند