رییس شورای اسلامی روستای گلحصار

 

 

رضا باقری مطلق
متولد 1354
مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت بازرگانی
کارمند شرکت پالایش نفت تهران(22سال سابقه کار)
عضو هیئت تشخیص اداره کار شهرری
عضو کارگروه طرح جابجایی ساکنین روستای اسماعیل آباد معین
دهیار اسبق گلحصار