دیدار فرمانده حوزه ۴۵۳امام هادی(ع) با اعضای شورای اسلامی و سرپرست دهیاری گلحصار

دیدار فرمانده حوزه ۴۵۳امام هادی(ع) با اعضای شورای اسلامی و سرپرست دهیاری گلحصار
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و دهیاری گلحصار؛ فرمانده حوزه ۴۵۴امام هادی(ع) با اعضای شورای اسلامی و دهیاری گلحصار گلحصار دیدار کرد.
در این دیدار مشکلات فرهنگی، اجتماعی، امنیتی با محوریت محرومیت زدایی مورد بررسی قرار گرفت.