طرح تجهیز سیستم روشنایی المان های شهدا

🖋️ به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و دهیاری گلحصار؛ طرح تجهیز سیستم روشنایی المان های شهدا در بلوارهای شهدا، شهید یزدی نژاد و شهید بیدخساری در دستور کار دهیاری قرار گرفت و عملیات آن اجرا شد.

🔸اجرای این طرح علاوه بر تامین روشنایی بر زیبا سازی سیمای روستا می افزاید