روشنایی معابر و بوستانهای سطح گلحصار

سرپرست دهیاری گلحصار از اتمام بهینه سازی و نصب چراغهای روشنایی در بلوارها،بوستان ها و معابر سطح روستا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و دهیاری گلحصار قشقایی اظهار داشت: با توجه به ضرورت وجود نور و روشنایی به عنوان يكی از اصلی ترين عناصر منظر روستا و تأمين امنيت و نقش باز دارنده آن از وقوع جرم و ناهنجاری، عملیات رفع خاموشی و تقویت روشنایی در سطح روستا اجرا گردید
وی در ادامه آورد: برجهای نوری در بوستان شهید زارع و بلوار شهید بیدخساری با افزایش پرژکتور و در مسکن مهر ، بوستان شهید بختیاری، بلوار شهدا و میدان بسیج با نصب و جانمایی تعدادی برج نوری نسبت به ارتقاء و بهبود کیفیت روشنایی معابر و بوستانها اقدام گردید.