تجهیز و نصب امکانات رفاهی در مسکن مهر

به منظور تجهیز و نصب امکانات رفاهی در فضای سبز مسکن مهر مبلمان شهری شامل نیمکت و سطل زباله جانمایی و نصب شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و دهیاری گلحصار؛ مسعود قشقایی سرپرست دهیاری گلحصار گفت: در ادامه ساماندهی و توسعه فضای سبز مسکن مهر، با هدف توسعه امکانات رفاهی عملیات نصب نیمکت و سطل زباله اجرا شد که نصب این تجهیزات علاوه بر جلب رضایت شهروندان باعث بهره گیری از این مبلمان برای حفظ پاکیزگی می شوند.
وی در پایان افزود: توجه بیش از پیش شهروندان برای صیانت و حفظ اموال عمومی مورد تاکید است.