شناسایی واحدهای متخلف نانوایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🔹به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و دهیاری گلحصار، در راستای اجرای طرح نظارتی و پیگیری شکایات مردمی، گشت مشترک بازرسی و نظارت با حضور نماینده بازرسی فرمانداری ویژه شهرستان ری، نماینده اتاق اصناف و سرپرست دهیاری گلحصار از نانوایی ها بازدید به عمل آمد.

🔹 طی این بازرسی اخطاریه به تعدادی واحد صنفی ابلاغ و نیز تعهدهای لازم جهت جلوگیری از هرگونه تخلف اخذ گردید