تذکر و اخطار برای رفع سد معبر واحدهای صنفی در گلحصار

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و دهیاری گلحصار؛ صبح امروز پیرو دستور مقام محترم قضایی جهت جمع آوری سد معبرهای ایجاد شده در گلحصار با همکاری کلانتری ۱۷۲ حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و گشت دهیاری با اصنافی که اقدام به سد معبر و ایجاد مزاحمت در عبور ومرور اهالی کرده بودند برخورد قانونی صورت پذیرفت.

کسبه باید توجه کنند که استفاده از معابر عمومی حق عموم مردم است و آنها باید بتوانند بدون مشکل از این معابر استفاده کنند و در صورت عدم رعایت اخطار خواهند گرفت.