تعویض و نوسازی تابلوهای کوچه ها، معابر و بلوارهای گلحصار

سرپرست دهیاری گلحصار از تعویض و نوسازی تابلوهای کوچه ها، معابر و بلوارهای گلحصار خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و دهیاری گلحصار؛ مسعود قشقایی سرپرست دهیاری گلحصار در این خصوص عنوان کرد: درراستای بهبود وضعیت خدمات‌دهی و دسترسی آسان تابلوهای معابر و بلوارها به دلیل فرسودگی تعویض گردید و تمامی کوچه ها و معابر فاقد نام نیز نام گذاری شدند.

قشقایی افزود: بهسازی تابلوهای المان شهدا در دستور کار قراردارد که بزودی بعداز آماده سازی تصاویر منقش به شهدای هشت سال جنگ تحمیلی روستای گلحصار و شهدای شاخص نصب خواهد شد.