بازدید میدانی معاون عمرانی فرماندار شهرستان ری از روستای گلحصار
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان ری از روستای گلحصار بازدید میدانی به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و دهیاری گلحصار، مصطفی زینت بخش معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان ری به همراه سرپرست دهیاری و اعضای شورای اسلامی از روستای گلحصار بازدید میدانی به عمل آوردند.