یادمان شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم واقع در آرامستان روضه الحسین(ع) گلحصار پنجم آبان ماه 1399 به بهره برداری رسید.