مهدی زارع ابراهیم آبادی

 

 

مهدی زارع ابراهیم آبادی

برادر شهید والا مقام عباسعلی زارع ابراهیم آبادی

-عضو شورای اسلامی(دوره ی پنجم)

-رییس شورای اسلامی از سال 1396 الی 1399

تحصیلات:

کارشناسی ارشد مدیریت جغرافیایی شهری، کارشناسی تاریخ

شغل:

کارمند سازمان صدا و سیما

سوابق:

-رییس شورای اسلامی 2 سال ، نایب رییس 2 سال(دوره ی دوم)

-دهیار روستای قوچ حصار(دوره ی سوم)

-دهدار دهستان قلعه نو 1390 به مدت یک سال

-نامزذ دوره هشتم مجلس شورای اسلامی

-مسئول تربیت بدنی و فرمانده گردان بیت المقدس در مرکز بسیج صدا و سیما

-فرمانده پایگاه شهدا حوزه 453 امام هادی(ع) چندین سال

-جانشین فرمانده حوزه 453 امام هادی(ع)

-عضو شورای حوزه 453 امام هادی(ع) بمدت چند سال

-عضو شورای حل اختلاف گلحصار به مدت 8 سال 86-92

-عضو هیئت امنای مسجد صاحب الزمان (عج) گلحصار